لیوراد

صفحات و لوله های تولیدی لیوراد در ساخت فریم رباتهای پرنده کاربرد دارند. این لوله ها و صفحات با توجه به نقشه و طراحی مشتریان سفارشی سازی شده و مطابق همان تولید می‌شوند. مراحل ماشینکاری و مونتاژ نیز در این زمینه انجام می‌گردد.

دیگر محصولات این بخش شامل اتصالات لولائی، اتصالات لوله به صفحه، اتصالات بدنه به لندینگ، اتصالات T لندینگ و غیره است. (برای اطلاعات تکمیلی به بخش لوله، صفحه و اتصالات مراجعه کنید.)

لازم به یاد آوری است برای پهباد های سمپاش یا آتش نشان با ابعاد بزرگ لیوراد لوله، صفحه و اتصالات سفارشی با توجه به شرایط کار کردی آنها تولید می‌کند.

بخش دیگری از رباتهای پرنده با استفاده از بدنه یکپارچه تولید می‌گردند. برای ساخت این پرنده ها نیز با استفاده از فایل کامپیوتری، قالب تهیه شده و بدنه و سایر بخش ها شامل قسمت مرکزی، بازو ها، محل باتری ها و در پرنده های با موتور بنزینی، باک به صورت یک تکه تولید می‌گردد.

در مورد این پرنده ها با توجه به شرایط قطعات و ابعاد محصول، معمولا قسمت مرکزی که برد های الکترونیکی را در بر میگیرد به صورت جدا و بازو ها نیز جدا تولید میگردند. که در صورت ایجاد حادثه ضرر مالی ایجاد شده شامل کل محصول نشود و فقط بازو یا بخش آسیب دیده تعویض گردد.