لیوراد لوله فیبر کربن در سایزهای مختلف ( قطر، طول و ضخامت )  تولید می کند. برخی از اندازه ها به صورت استاندارد بوده و به صورت مدام تولید می شود و برخی دیگر به صورت سفارشی و مطابق طراحی مشتریان تولید می گردد. این لوله ها شامل شفت های انتقال قدرت نیز می شود.لیوراد علاوه بر لوله فیبر کربن، سایر مقاطع صنعتی از جمله مربع، مستطیل و هر مقطع دلخواه را نیز برا اساس سفارش مشتری تولید می کند.

 

لوله فیبر کربن در سایز های استاندارد

لوله فیبر کربن در سایز های استاندارد

لوله فیبر کربن در ابعاد سفارشی

لوله فیبر کربن در ابعاد سفارشی

شفت انتقال قدرت فیبر کربن

شفت انتقال قدرت فیبر کربن