بازو ربات

یکی از اصلی ترین کاربرد های لوله های فیبر کربن، بازو های رباتیک می باشد. به صورتی که پروفیل اصلی از جنس فیبر کربن و سایر اتصالات به وسیله فلزات متفاوت تولید میشوند .

 

بازوی رباتیک فیبر کربن ربات دلتا

بازوی رباتیک فیبر کربن ربات دلتا

بازوی رباتیک فیبر کربن ربات موازی کارتزین

بازوی رباتیک فیبر کربن ربات موازی کارتزین

بازوی رباتیک فیبر کربن ربات دلتا

بازوی رباتیک فیبر کربن ربات دلتا