بازوی رباتیک فیبر کربن

 

بازو های رباتیک فیبر کربن تولیدی به چند دسته مختلف تقسیم بندی می گردد. این قطعات شامل بازو و اتصالات فلزی دو سر آنها می باشد. معمولا بازو ها با توجه به محدودیت های موتور و گیربوکس و نحوه کوپل آنها به صورت پروفیل در مقاطع صنعتی استاندارد مانند گرد، مربع، مستطیل و... تولید میگردد. ولی با توجه به محدودیت های طراحی امکان تولید هر نوع قطعه و هر شکل بازوی فیبر کربن رباتیک وجود دارد.

ساخت بازو ها با توجه به محدودیت های ابعادی و فشار و تنش های مکانیکی انجام میگیرد. پس از دریافت فایل کامپیوتری بازو ها و انجام تحلیل های تنش ( توسط مشتری و یا تیم طراحی لیوراد ) کلیه بازو ها و اتصالات تولید میگردد.

 

طراحی بازوی  ربات موازی

طراحی بازوی ربات موازی

بازوی رباتیک فیبر کربن

بازوی رباتیک فیبر کربن

بازوی رباتیک فیبر کربن

بازوی رباتیک فیبر کربن

 

بازو های رباتیک فیبر کربنی لیوراد قابلیت نصب هر گونه فلنچ، کوپلینگ، بلبرینگ و غیره را داراست. کار گذاری این قطعات در پروفیل بازو در زمان تولید انجام میگیرد و پروفیل فیبر کربن بازو ها و اتصالات فلزی آنها به صورت یکپارچه خواهند بود.

 

طراحی ربات دلتا

طراحی ربات دلتا

بازوی رباتیک فیبر کربنی

بازوی رباتیک فیبر کربنی

بازوی رباتیک فیبر کربنی

بازوی رباتیک فیبر کربنی