لیوراد لوله تلسکوپی فیبر کربن و فایبر گلاس در سایزهای مختلف ( قطر، طول و ضخامت و رنگ )  تولید می کند. برخی از اندازه ها به صورت استاندارد بوده و به صورت مدام تولید می شود و برخی دیگر به صورت سفارشی و مطابق طراحی مشتریان تولید می گردد.

 

لوله تلسکوپی فیبر کربن و فایبر گلاس

لوله تلسکوپی فیبر کربن و فایبر گلاس