ليوراد

تولیدکننده قطعات

فیبرکربن

 


کیت فیبر کربن خودرو

کیت فیبر کربن خودرو

-

تولید کیت فیبر کربن خودرو

پروژه های فیبرکربن و کامپوزیتی خودرو

موتور سیکلت و موتور برقی

 

صفحه فيبر كربن

صفحه فيبر كربن

-

صفحه فیبر کربن استاندارد

برش صفحه فیبر کربن

صفحه فیبر کربن و کامپوزیت سفارشی

 

لوله فيبر كربن

لوله فيبر كربن

-

لوله فیبر کربن سفارشی

لوله فیبر کربن استاندارد

بازو ربات

شفت انتقال قدرت

اتصالات و فلنج لوله و شفت فیبر کربن

 

لوله تلسکوپی

لوله تلسکوپی

-

لوله تلسکوپی فیبر کربن

لوله تلسکوپی فایبر گلاس

 

رباتیک

رباتیک

-

بازوی رباتیک فیبر کربن

قطعات رباتیک فلزی

رباتهای پرنده

 

مواد اولیه

مواد اولیه

-

مواد مصرفی روش اینفیوژن

رزین، ژل کوت و چسب اپوکسی

الیاف