لیوراد

اتصال لولایی

اتصالات لولایی با توجه به میزان ماکسیمم زاویه‌ای که باز می‌شوند تقسیم‌بندی می‌گردند. این میزان باز شدن و محدودیت‌های ابعادی آن منجر به ایجاد تغییر در شکل ظاهری آن‌ها نیز شده است.

اتصال لولائی با ماکسیمم زاویه باز شده ۱۲۰ درجه برای بازوهای ربات، به خصوص پهبادها، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مکانیزم بسته‌شدن و ایجاد هم‌محوری در این لوله‌ها با استفاده از لولا و یک مهره واسط است. این محصول فقط از یک سمت باز می‌شود و مهره مورد استفاده برای قفل‌شدن مکانیزم در نقطه نهایی آن است.

 اتصال لولائی با ماکسیمم زاویه باز شده ۱۸۰ در لوله‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که نیازمند کوچک‌شدن لوله ها برای حمل و نقل و یا کم شدن فضای نگهداری است.

داخل هر دو لولا گشودگی برای عبور سیم و کابل موتورهای پهبادها و یا هر نوع تاسیسات دیگر وجود دارد. همچنین لازم به ذکر است امکان تولید این اتصالات برای لوله با قطر داخلی کوچکتر از ۲۰ میلیمتر میسر نمی‌باشد.

جهت سهولت در استفاده می‌توانید از نقشه و جدول مشخصات زیر استفاده نمائید.

اتصال لولایی ۱۸۰ درجه

A

B

قطر داخلی لوله

قطر خارجی لوله

 

اتصال لولایی 1 شماتیک

اتصال لولایی ۱۲۰ درجه

A

B

C

قطر داخلی لوله

قطر خارجی لوله

قطر خارجی لوله + ۱۰ میلیمتر

 

اتصال لولایی 2 شماتیک