لیوراد

با توجه به امکانات و روشهای تولید لیوراد امکان ساخت بدنه و شاسی کامل یک خودرو وجود دارد. این روش های ساخت و نحوه قالب سازی برای نمونه سازی و یا تولید نیمه صنعتی ( تا ۵۰ عدد ) از خودرو های خورشیدی و برقی قابل توجیه است.

نمونه سازی از روی فایل کامپیوتری انجام میشود و امکان ساخت یک پارچه نمونه در ابعاد واقعی خودرو ( عرض ۲.۵ متر، طول ۶ متر، ارتفاع ۲ متر ) وجود دارد. کلیه مراحل ساخت نمونه با استفاده از CNC انجام میگردد و در ابعاد کلی محصول دقتی کمتر از ۱ میلیمتر دارد.

در قسمت های متفاوت این خودرو ها و بسته به تنشی که به آن وارد میشود روشهای مختلف برای طراحی و تولید بکار گرفته میشود. در قسمت های جلویی خودرو که در معرض ضربه است از الیافهایی مانند کولار، در قسمت عمومی بدنه از فیبر کربن، در شاسی از ساندویچ پنل های فیبر کربن و فوم یا چوب بالسا، در قست نصب سیستم تعلیق از صفحات فلزی استفاده میشود.

لازم به ذکر است کلیه فیکسچر های نصب تریم داخلی، موتورها و سایر ملزومات به صورت اینزرت فلزی در قطعه و بدنه خودرو کار گذاشته میشود. در نهایت این محصولات به صورت رنگ آمیزی شده و آماده برای مونتاژ به مشتری تحویل گردد.