لیوراد

در بازو های ربات های دلتا با توجه شرایط خاص آنها ( طول بلند و شتاب زیاد ) از لوله های فیبر کربن استفاده می شود. این رباتها بیشتر برای جابجایی سریع در خطوط تولید مورد استفاده قرار میگیرند. همچنین امروزه برای کاربردی سازی لیزر ها و پرینتر های سه بعدی نیز از این رباتها استفاده میکنند.

رباتهای دلتا با توجه به شرایط و دقت کاری شامل سه محور و چهار محور هستند. این فاکتور به همراه نیاز و محدوده کاری آنها، مسائل سینماتیک این رباتها را تشکیل میدند و طول بازو ها، تقسیم نسبت بازو های بزرگ به کوچک، زاویه بازو ها، نحوه بلبرینگ گذاری و اندازه آنها، شرایط تکیه گاهی و نصب فلنچ ها و  غیره را ایجاد میکنند. توجه به این مورد ( عدم وجود ایراد سینماتیک ) مهم ترین قسمت در طراحی مکانیک این رباتها است.

لیوراد کلیه قطعات مکانیک این محصولات را اعم از قطعات فلزی، بازو های فیبر کربن و غیره را طراحی و تولید میکند. در صورت داشتن طراحی این محصول توسط مشتری کلیه امور مشاوره ساخت در اصلاح، بهینه سازی و قابل ساخت کردن آن طراحی نیز انجام میگیرد.

در صورت عدم طراحی مکانیک این محصول توسط مشتری، لیوراد چند نسخه طراحی از این ربات را در اختیار دارد که میتواند به صورت ساخته و مونتاژ شده به مشتری تحویل دهد. موارد کلیدی کلیه مکانیزم ها و اجزا که در بخش کنترل و کاربردی سازی ربات تاثیر دارد به مشتری منتقل میگردد.