لیوراد

لوله تلسکوپی

لوله‌های تلسکوپی فیبر کربن لیوراد (لنس‌های فیبر کربن) بر اساس طول جمع‌شده، طول باز شده و تعداد اتصال، دسته‌بندی شده‌اند. لوله‌های تلسکوپی فیبر کربن از طول باز شده یک متری تا پانزده متری هستند. این محصولات با توجه به نحوه استفاده (به صورت افقی یا عمودی) و شرایط تکیه‌گاهی می‌توانند در طول‌های مختلف وزن‌های مختلفی را تحمل کنند. همچنین می‌توان با انتخاب قطر لوله بزرگ‌تر مقاومت مکانیکی و تحمل وزنی بیشتری از این لوله‌ها بدست آورد. به عنوان مثال دو لوله با طول‌های مساوی در نظر بگیرید. لوله تلسکوپی با قطر کوچک‌ترین لوله ۳۰ میلیمتری می‌تواند وزن بیشتری نسبت به لوله تلسکوپی با قطر کوچک‌ترین لوله ۲۲ میلیمتر تحمل نماید.

جنس اتصالات این لوله‌ها آلومینیومی است که برحسب سفارش می‌تواند از جنس‌های دیگر نیز تولید شود. در ضمن می‌توان نوع اتصالات بزرگ‌ترین لوله را به نحوی انتخاب نمود که امکان اضافه کردن طول لوله‌ها در آینده وجود داشته باشد.

لیوراد علاوه بر لوله‌های تلسکوپی فیبر کربن لوله‌های طول نامحدود نیز تولید می‌کند که به صورت ماژولار به هم متصل می‌شوند تا طول دلخواه را ایجاد نمایند. این موارد به راحتی از هم جدا شده و مانند لوله‌های تلسکوپی قابل حمل هستند. (برای مشاهده بیشتر کلیک کنید)

نام محصولطول باز شدهطول جمع شدهقطر بزرگترین لوله
لوله تلسکوپی فیبر کربن ۱۰ متری۱۰ M۲۷۵۰ mm۵۲ mm
لوله تلسکوپی فیبر کربن ۱۲ متری۱۲ M۲۷۵۰ mm۵۲ mm
لوله تلسکوپی فیبر کربن ۱۵ متری۱۵ M۲۷۶۰ mm۵۲ mm
لوله تلسکوپی فیبر کربن ۱ متری۱ M۱۰۵۰ mm۲۰ mm
لوله تلسکوپی فیبر کربن ۱ متری۱ M۱۲۸۰ mm۲۴ mm
لوله تلسکوپی فیبر کربن ۲ متری۲ M۱۲۴۰ mm۲۴ mm
لوله تلسکوپی فیبر کربن ۲ متری۲ M۱۴۲۰ mm۲۷ mm
لوله تلسکوپی فیبر کربن ۳ متری۳ M۱۲۴۰ mm۲۴ mm
لوله تلسکوپی فیبر کربن ۳ متری۳ M۱۴۲۰ mm۲۷ mm
لوله تلسکوپی فیبر کربن ۳ متری۳ M۱۴۵۰ mm۲۷ mm
لوله تلسکوپی فیبر کربن ۴ متری۴ M۱۴۲۰ mm۲۷ mm
لوله تلسکوپی فیبر کربن ۴ متری۴ M۱۶۲۰ mm۳۰ mm
لوله تلسکوپی فیبر کربن ۵ متری۵ M۱۵۹۰ mm۳۰ mm
لوله تلسکوپی فیبر کربن ۵ متری۵ M۱۸۴۰ mm۳۴ mm
لوله تلسکوپی فیبر کربن ۶ متری۶ M۱۵۹۰ mm۳۰ mm
لوله تلسکوپی فیبر کربن ۶ متری۶ M۱۸۴۰ mm۳۴ mm
لوله تلسکوپی فیبر کربن ۷ متری۷ M۱۸۱۰ mm۳۴ mm
لوله تلسکوپی فیبر کربن ۷ متری۷ M۲۴۰۰ mm۴۵ mm
لوله تلسکوپی فیبر کربن ۸ متری۸ M۲۱۲۰ mm۴۰ mm
لوله تلسکوپی فیبر کربن ۸ متری۸ M۲۴۲۰ mm۴۵ mm
لوله تلسکوپی فیبر کربن ۹ متری۹ M۲۱۲۰ mm۴۰ mm
لوله تلسکوپی فیبر کربن ۹ متری۹ M۲۴۲۰ mm۴۵ mm