لیوراد

لوله طول نامحدود

هدف از طراحی این لوله‌ها همانند لوله‌های تلسکوپی دسترسی به طول‌های بلند و همچنین قابلیت حمل و نقل آسان به صورت همزمان است. این لوله‌ها نسبت به لوله‌های تلسکوپی فیبر کربن در حالت بسته فضای بیشتری اشغال می‌کنند ولی با توجه به یکسان بودن قطر لوله‌ها می‌توانند در شرایط طولی یکسان وزن بیشتری نسبت به لوله‌های تلسکوپی تحمل کنند.

اتصال این لوله‌ها به دو صورت پیچی و لولائی است. این اتصالات به‌گونه ای طراحی شده است که به‌راحتی از هم جدا و یا به هم وصل می‌شوند. این لوله‌ها امکان این را دارند که بتوان در آینده ماژول‌های بعدی را تهیه و به آن‌ها اضافه نمود.

جدول زیر نشان دهنده محصولات استاندارد لیوراد برای لوله‌های طول نامحدود فیبر کربنی است. علاوه بر موارد زیر برای تحمل نیروی بالاتر در طول‌های مساوی می‌توان قطر لوله فیبر کربن بزرگ‌تری انتخاب کرد. به عنوان مثال بین دو لوله با طول‌های یکسان، لوله‌ای که قطر خارجی ۴۰ میلیمتری دارد می‌تواند وزن بیشتری را نسبت به لوله با قطر خارجی ۳۰ میلیمتری تحمل نماید.

اتصال پیچی لوله طول نامحدود
اتصال پیچی
اتصال لولایی لوله طول نامحدود
اتصال لولایی

لوله طول نامحدود با اتصال پیچی

لوله‌های پیچی یکی به دیگری بسته شده و طول‌های دلخواه را می‌سازند و در نهایت برای حمل و نقل آسان از هم جدا شده و کنار هم قرار می‌گیرند و فضای کمی را اشغال می‌کنند. این لوله‌ها با دو نوع اتصال به هم وصل می‌شوند. تفاوت این دو اتصال در شکل ظاهری و مکانیزم ایجاد قفل آن‌ها است. یکی از آن‌ها کاملا همباد با لوله است و دیگری با لوله همباد نیست. میزان استحکام، هم‌راستایی، میزان تحمل ارتعاش و سایر تنش‌ها در این دو مکانیزم با هم متفاوت است.

لوله نامحدود با اتصال پیچی
لوله طول نامحدود با اتصال پیچی
لوله طول نامحدود با اتصال لولایی
لوله طول نامحدود لولایی

لوله طول نامحدود لولایی

لوله‌های لولایی نیز به یکدیگر وصل شده و طول مختلف را ایجاد می‌کند. در این محصولات هر چه قطر لوله‌ها بزرگ‌تر باشد نیروی بیشتری را متحمل می‌شود. تفاوت این محصول با محصولات اتصال پیچی صرفا در مکانیزم قفل و جداسازی آن است. در این محصول لوله‌ها به صورت لولائی به هم متصل هستند و به واسطه لولا در حالت جمع‌شده به هم متصل می‌مانند.