لیوراد

تخت MRI

به طور کلی فیبر کربن جزو بهترین انتخاب ها برای عبور امواج الکترومغناطیس یا اشعه ایکس است. مقاومت مکانیکی بالا، شکل پذیری، پایداری و روش های تولید گسترش یافته باعث جایگزینی و استفاده از این متریال در ساخت تجهیزات پزشکی و صنعتی شده است.

تخت های مورد استفاده در این دستگاهها از جنس فیبر کربن هستند. که بسته به نوع دستگاه به شکل های مختلف به صورت صفحه یا ساندویچ پنل فیبر کربن تولید میگردند. این تجهیزات در اتاق تمیز تولید میشوند و در هنگام تولید کلیه شرایط مانند گرد و خاک، رطوربت، چربی و هر عامل دیگری که منجر به ایجاد ارتیفکت میشود کنترل میگردد.

صفحات عبور دهنده امواج اشعه ایکس

فیکسچر دستگاههای پرتو درمانی و رادیو لوژی نیز از فیبر کربن تهیه میگردد. این صفحات با توجه به شرایط کارکردی در ضخامت های مختلف تولید میگردند و با توجه به فایل مشتری ماشینکاری شده و به شکل مورد نظر تبدیل میگردند.

نکته مهم در این محصولات علاوه بر الزام نبود ارتیفکت، همگن بودن محصول در تمام نقاط آن است. به صورتی که طیف سفیدی در تصاویر دیده نشود. محصولات تولیدی لیوراد با توجه به روش تولید آن کاملا به صورت همگن هستند.

اسکنر امنیتی اشعه ایکس

بدنه دستگاههای امنیتی یا همان گیت های بازرسی نیز در زمره دستگاههایی هستند که برای کاور خود نیاز به محصولات فیبر کربن دارند. این محصولات نیز برای نشان دادن محتویات محموله مورد بازرسی نیاز به یک سطح کاملا شفاف ( از نظر امواج ) دارند.

عموما این محصولات همان بدنه خارجی دستگاه نیز هستند. لذا علاوه بر کیفیت محصول از نظر ارتیفکت، همگنی و غیره کیفیت سطح این محصولات نیز حائز اهمیت است. سطح بیرونی  این محصولات با تکسچر فیبر کربن است.