لیوراد

شفت انتقال قدرت

شفت انتقال قدرت یا درایو شفت‌ها برای انتقال نیرو بین یک موتور و یک مصرف‌کننده است. این محصولات معمولا با ضخامت‌های بیشتر از ۵ میلیمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. در طراحی این محصولات بسته به نیروی موتور، طول شفت، ضخامت و شرایط کارکردی زاویه نخ تعیین می‌گردد.

برای مواردی مانند قلطک‌های مورد استفاده در دستگاه‌های چاپ، رول‌های بزرگ پارچه و دستمال کاغذی و … نیز می‌توان از این موارد استفاده کرد.

فلنچ‌های نصب این محصولات بر اساس نقشه مشتری تولید و داخل این شفت‌ها کار گذاشته می‌شود. بعد از نصب فلنچ برای ایجاد هم‌محوری شفت و فلنچ‌ها با هم تراش‌کاری می‌شود و قطعات بدون داشتن لنگی تحویل می‌گردد.