لیوراد

صفحه فایبر گلاس

جدول زیر مشخصات و ابعاد صفحات فایبر گلاس استاندارد را نشان می‌دهد که با انتخاب ضخامت، طول و عرض محصول مورد نظر خود را می‌توانید پیدا کنید. این محصولات از ضخامت ۱ میلیمتر تا ۵۰ میلیمتر، عرض ۲۵۰ میلیمتر تا ۱۰۰۰ میلیمتر و طول ۲۵۰ میلیمتر تا ۳۰۰۰ میلیمتر هستند.

صفحات فایبر گلاس لیوراد با دو سطح سفید و مشکی ارائه می‌گردد. این رنگ به صورت پوشش نبوده و به صورت خود رنگ است. مقاومت مکانیکی و شرایط فیزیکی هر دو یکی بوده و تنها تفاوت در سطح ظاهری آنها است.

 لیوراد خدمات برشکاری صفحات فایبر گلاس تولیدی خود را نیز انجام می‌دهد. به این صورت که فایل کامپیوتری دریافت شده و قطعات با هر شکل و ابعادی به صورت برش خورده تحویل مشتری می‌گردد. در این صورت مشتریان فقط هزینه صفحات مصرف شده را پرداخت می‌کنند.

این محصولات مقاوم به عبور جریان الکتریسه هستند ولی در ضخامت های نازک امکان عبور جریان رادیوئی را دارا می‌باشد.